Permeable dekker

Permeable dekker er faste dekker, fortrinnsvis av spesielt utformet belegningsstein eller heller i betong, som lar vannet slippe ned til grunnen.

Permeable dekker er et effektivt verktøy for lokal disponering av overvann. Spesielt utformet belegningsstein eller heller i betong er velegnede til dette. Vannet renner vekk fra overflaten og ned i overbygningen gjennom huller i steinene, eller gjennom fugene mellom steinene. Overbygningen konstrueres uten finstoff. Er grunnforholdene egnede til infiltrasjon, kan vannet infiltres til og ned i grunnen.

På vårt test- og demonstrasjonsfelt har vi bygget et overrislingsanlegg som demonstrerer effekten av permeable dekker. Du kan se videoen her.

Mer informasjon om konstruksjon, funksjon samt drift og vedlikehold av permeable dekker finnes her.

Vi samarbeider med Multiblokk som produserer permeable dekker. Se hjemmesiden til Multiblokk for mer informasjon.

Multiblokk produserer følgende permeable produkter:

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.