Vagleskogveien

Vagleskogveien

Vagleskogveien er en kommunal vei uten påkobling til overvannsnett, i nedbørsbelastede Sandnes Beskrivelse Skjæveland har etablert overvannsløsning, uten påkobling til ekstert nett, i en kommunal veistubb. All nedbøren infiltreres i grunnen. I en kommunal vei inn mot...