RoofTools

RoofTools

FoU prosjekt - Utvikling av en verktøykasse for prosjektering og utførelse av urbane fordrøyende tak Økt nedbør og endring i nedbørsmønster, endringer i arealbruk innenfor et nedbørsfelt, økt urbanisering og manglende vedlikehold er en utfordring for de tradisjonell...