RoofTools

RoofTools

FoU prosjekt - Utvikling av en verktøykasse for prosjektering og utførelse av urbane fordrøyende tak Økt nedbør og endring i nedbørsmønster, endringer i arealbruk innenfor et nedbørsfelt, økt urbanisering og manglende vedlikehold er en utfordring for de tradisjonell...

RentVegvann

RentVegvann

FoU prosjekt - Utvikling av et flertrinns, modulært og skalerbart rensesystem for vegvann. Avrenning fra veg - vegvann - inneholder en rekke skadelige stoffer som for eksempel tungmetaller, næringssalter, olje, salt, organiske miljøgifter (PAH), mikroplast osv....