Veivannhåndtering i myr

Veivannhåndtering i myr

Et fire kilometer langt veistrekk, i et myrutsatt område, uten offentlig overvannstilknytning. Beskrivelse Statens vegvesen har bygget gang- og sykkelveg langs og breddeutvidet en fire kilometer lang veistrekning, i et myrutsatt område, uten offentlig...

Vagleskogveien

Vagleskogveien

Vagleskogveien er en kommunal vei uten påkobling til overvannsnett, i nedbørsbelastede Sandnes Beskrivelse Skjæveland har etablert overvannsløsning, uten påkobling til ekstert nett, i en kommunal veistubb. All nedbøren infiltreres i grunnen. I en kommunal vei inn mot...

Raglamyr – drenering til grunnen

Raglamyr – drenering til grunnen

Alt overvannet fra tomtens 37 000 kvadratmeter infiltreres ned via rør og dekket. Beskrivelse OBS Bygg i Haugesund skal etableres på en 37 000 kvadratmeter stor tom. Konvensjonell løsning med rask avrenning via slisserenner og sandfang, til store rør og videre til...

Lyngdal sentrum: renovering og lokal infiltrasjon

Lyngdal sentrum: renovering og lokal infiltrasjon

En fullstendig oppgradering av sentrumskvartalet, hvor så mye som mulig av overvannet håndteres lokalt. Beskrivelse Sentrumskvartalet i Lyngdal har gjennomgått en fullstendig oppgradering, etter følgende forutsetninger: Sentrum skulle etter oppgraderingen ha høy...

Foss-Eikeland: infiltrasjon på egen grunn

Foss-Eikeland: infiltrasjon på egen grunn

Industrifelt med full infiltrasjon, hvor traubunnen er formet for å transportere overvann under dekket. Beskrivelse Sandnes kommune krevde i reguleringsbestemmelsene for området at overvannet skal håndteres gjennom regnbed. Infiltrasjonstester og beregningsarbeid...