RentVegvann

RentVegvann

FoU prosjekt - Utvikling av et flertrinns, modulært og skalerbart rensesystem for vegvann. Avrenning fra veg - vegvann - inneholder en rekke skadelige stoffer som for eksempel tungmetaller, næringssalter, olje, salt, organiske miljøgifter (PAH), mikroplast osv....