FDV-dokumentasjon overvannssystemer

Vi har under utarbeidelse et tilbud om utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsveiledere for overvannssystemer til aktører som ønsker lettforståelig dokumentasjon for å sikre at overvannsløsninger forblir robuste og bærekraftige.

BAKGRUNN

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon til grunnen, utløp til vannløp eller utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige overvannsløsninger som kan bidra til å håndtere overvannet. Overvannsløsningene kan være naturbaserte løsninger, tekniske løsninger eller en kombinasjon av begge

Overvannsløsningene kan kombineres til et overvannssystem. Å holde oversikten når flere løsninger er satt sammen til et system og skal driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte, kan være utfordrende. Det kompliseres av at det kan være flere leverandører.

Storm Aqua AS er medlem i klyngen Construction City Cluster. Vi deltok i forprosjektet «Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger». Prosjektet ble gjennomført i regi av Construction City Cluster sammen med Storm Aqua, Multiconsult, Aspelin Ramm Eiendom, OBOS og SINTEF. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Oslo kommune gjennom Regionalt Innovasjonsprogram Oslo 2021.

Forprosjektet konkluderer at det er mye upløyd mark når det gjelder drift og vedlikehold av overvannsløsninger. En av anbefalingene etter forprosjektet er å utarbeide retningslinjer for drift av overvannsløsninger. Du kan lese mer og laste ned rapporten her

LEVERANSE

Vi ønsker å bidra til å sette sammen dokumentasjon om drift og vedlikehold av de ulike overvannsløsningene i et overvannssystem samt å utarbeide en syntese som kan brukes som grunnlag for kontrakt med driftsselskap. Vi søker derfor kontakt med en aktør som kunne tenke seg å utvikle FDV-dokumentasjon for et overvannssystem slik at vi kan få utført det i praksis. Vi ser for oss at vi kan bistå med følgende:

 • Oppsummering av overvannssystem og funksjon.
 • Oversikt over overvannsløsninger i overvannssystemet.
 • Samlet FDV instruks for hele overvannssystemet.
 • Grunnlag for kontrakt for drift av overvannssystemet
 • Datafil for drift og vedlikehold
 • FDV dokumentasjon for de enkelte bygningsdeler
  • Beskrivelse
  • Renhold
  • Vedlikehold
  • Produktinformasjon
  • Tegninger

FDV dokumentasjonen utarbeides i samsvar med NS 3451:2022 Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder og NS 3456:2022 SN/TS 3456:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utviklinger for bygninger.

FDV dokumentasjonen vil kunne benyttes som grunnlag for inngåelse av avtale om drift og vedlikehold av overvannssystem.

Det finnes ulike datasystemer for å administrere FDV dokumentasjon og tilrettelegge for effektive rutiner. Vi vil gjøre vårt beste for å tilpasse FDV dokumentasjonen til det aktuelle datasystem.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har arbeidet med dette tema i en del år. Vi har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. Vi er involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi er god kjent med alle faser av en byggeprosess og har opparbeidet en god forståelse for hva som må hensyntas innen drift og vedlikehold.

Vi har gjennomført en rekke prosjekter:

 • FV505, Sandnes. Utarbeidelse av system FDV for rensesystem for vegvann. Kunde: Rogaland Fylkeskommune
 • Valkyriegata 1-3, Oslo. Utarbeidelse av system FDV for fordrøyende tak. Kunde: NCC Eiendom
 • Vålandstun, Stavanger. Utarbeidelse av system FDV for regnbed. Kunde: Kolnes Maskin.
 • ZEBlab, Trondheim. Utarbeidelse av system FDV for overvannssystem. Kunde: NTNU og SINTEF. Pågår
 • Motorcenter Norway, Sokndal. Utarbeidelse av system FDV for overvannssystem. Kunde: KNA Raceway. Pågår

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om FDV-dokumentasjon for overvannssystemer. Har du et mulig pilotprosjekt, vil vi svært gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.