RoofTools

RoofTools

FoU prosjekt - Utvikling av en verktøykasse for prosjektering og utførelse av urbane fordrøyende tak Økt nedbør og endring i nedbørsmønster, endringer i arealbruk innenfor et nedbørsfelt, økt urbanisering og manglende vedlikehold er en utfordring for de tradisjonell...

RentVegvann

RentVegvann

FoU prosjekt - Utvikling av et flertrinns, modulært og skalerbart rensesystem for vegvann. Avrenning fra veg - vegvann - inneholder en rekke skadelige stoffer som for eksempel tungmetaller, næringssalter, olje, salt, organiske miljøgifter (PAH), mikroplast osv....

Stangelandsåna

Stangelandsåna

Måling av nedbør og avrenning fra stort nedslagsfelt Beskrivelse Stangelandsåna er et av to store vannløp som går gjennom Sandnes sentrum. Den går delvis i rør og en del av dette rehabiliteres. I forkant var det behov for å dimensjonere den nye ledningen. Storm Aqua...